Archiv štítku: Argentína

Argentína země tanga. Ale není to to sladké tango, je to tango ostré jako břitva. Jenže vůbec není jednoduché se snažit tradici měnit, jak se o tom přesvědčil Astor Piazzolla, celý svět ho poslouchal a doma byl kritizován.

Sandra Mihanovich – Sueño de barrilete

Hlas, který si ?lov?ka získá hned v prvních tónech – argentinská zp?va?ka Sandra Mihanovich s jazzovou verzí tanga Suen?o de barrilete.

Mercedes Sosa – Tristeza

Tohle je zajímavá nahrávka argentinské zp?va?ky Mercedes Sosa, je z roku 1967, to jí bylo 32 a její kariéra byla na za?átku.

Ricardo Vilca a Chango Spasiuk – Guanuqueando

Tahle nahrávka se mi moc líbí, p?estože je tak krati?ká. Argentinský písni?ká? Ricardo Vilca si zahrál svou píse? s docela neargentinským akordeonistou Chango Spasiukem.

Maria de Buenos Aires

Tuhle píse? jsem poprvé slyšel asi p?ed t?emi lety od Julie Zenko a moc m? zaujala. Je to úst?ední melodie operety Marie de Buenos Aires, kterou napsal Astor Piazzolla na libreto Horacio Ferrerera. Tady ji sice hraje n?kdo jiný, ale i tak stojí za to.

Adriana Varela

Zrovna si nevzpomínám, jak jsem k ní vlastn? p?išel, ale minulý týden jsem narazil první nahrávku zp?va?ky Adriana Varela. Docela m? zaujala, tak jsem si sehnal ješt? další kousky a ani ty nezklamaly. Adriana Varela je argentinka (1952) a úžasn? zpívá tango.