Archiv štítku: Mexiko

V mexické hudbě se prolínají indiánské kořeny s latinskoamerickou hudbou, ale nemalý vliv měla i Evropa. Mezi známé zpěvačky patří Lila Downs a Chavela Vargas.

Chavela Vargas – La Llorona

Dnešní kult barbínovské krásy dokonale krásných zp?va?ek svým zp?sobem p?edznamenává co vlastn? budou zpívat. Ale co hudba má mnohem více poloh, t?eba smrt, bolest a zoufalství. Koukn?te na Chavelu Vargas ve filmu Frída u vraždy Trockého. Mohla by tohle zpívat barbína?

Chavela Vargas – Las simples cosas

Je to neuv??itelné, ale na tomhle koncert? je mexické zp?va?ce Chavele Vargas 85 let. A v jejím projevu je stále ten krásný p?íb?h, který stojí za to poslouchat.

Lhasa de Sela

Zp?va?ka mexicko-židovských ko?en?; stejn? jako propomísení obou ingrediencí její krve, je namíchaný koktejl její hudby. V?etn? temperamentu, melancholie, hudebních postup? z latiny i klezmeru. Velice zajímavý hlas, emocionální (jak jinak), možná trochu p?ipomíná Lilu Downs. V sou?asnosti žije v Pa?íži – mimochodem mi p?ipadne, že se tam p?est?hovali a p?sobí snad všichni co d?lají dobrou muziku (nebo malují). Ach ti báje?ní um?lci!

PS: Kdyže to do Pa?íže odchází slavná kapela Dooušek?

Lila Downs

Lila Downs je výborná mexická zp?va?ka, po matce indiánka (Mixtec). Její hudba vychází z ko?en? p?vodních amerických národ? v kombinaci s mexickou hudbou. Pokud se vám zdá pov?domá, tak zpívala n?kolik písní ve filmu Frida.