Archiv štítku: USA

Ve Spojených státech vznikla řada hudebních stylů, určitě je to swing, jazz, country a bluegrass.

Tony Bennett, Lady Gaga – The Lady is a Tramp

Musím se smát sám sob?, když napíšu že Lady Gaga je velká zp?va?ka na blogu, kde se v?nuju spíš okrajov?jším žánr?m. Ale zkuste se zaposlouchat do lehkosti s jakou si st?ihla píse? The Lady is a Tramp z muzikálu Babes in Arms. Nádhera. S Tony Bennettem, který je o neuv??itelných šedesát let starší p?sobí naprosto p?irozen?, jako by ji to u?inilo zralejší a jeho mladším.

Od Byrds k Eagles, dokument BBC

Od Byrds k Eagles, tak se jmenuje dokument BBC dostupný na YouTube. Dokument n?co p?es hodinu mapuje hudební mesaliance druhé poloviny 60. let v okolí Los Angeles, tehdejší Mekky folk-rockové hudby. Kalifornské kapely a písni?ká?i pat?ili ke sv?tové špi?ce a jejich písn? hrály stejnou ligu jako nahrávky Beatles, Rolling Stones, The Who, Erica Claptona, Simona & Grafunkela a dalšich ikon 60.let

T?eba budete jako já hltat historky, jak Byrds prodali své bluegrassové nádobí?ko, aby se za stržené peníze elektrifikovali a svojí verzí Dylanovy Mr. Tambourine Man stvo?ili folk-rock.

Jak Byrds vyhodili z kapely Davida Crosbyho za politické kecy na podiu a za hudební nev?ru se Stillsovými Buffalo Springfield na slavném Monterey’67, kde zasko?il místo Neila Younga, toho ?asu kana?ana bez pracovního povolení v USA.

Jak se na ve?írku dua Crosby & Stills náhodou objevil Graham Nash, v té dob? slavný a taky p?kn? otrávený ?len Hollies, kte?í odmítli nahrát jeho Teach Your Children a Marrakesh Express, že prý to není dost chytlavé na jedni?ku v hitparád?. Pro Hollies to byl za?átek konce, pro Nashe hudební znovuzrození.

Jak se Joni Mitchelová stala famme-fatale (a Manson?v vraždící gang zase ?ernou m?rou) této folkrockové komunity nezávislých folkrockových muzikant? – autor?.

Jak se vykašlali na nezájem velkých nahrávacích spole?ností a klidn? založili své vlastní labely. Jak si navzájem vypomáhali jako studioví hrá?i na sólových projektech, které vznikaly paraleln? s tvorbou skupiny.

Jak tato komunita za pár let po vzoru ?íše ?ímské zdegenerovala, aby ješt? p?ed svým zánikem poslala do ?ela hitparád Lindu Ronstand a zejména Eagles, kte?í pak hodili výhybku sm?rem ke stadionovému rocku (pro m? nezajímavému).

Nezoufejte, pokud vaše angli?tina úpln? nestíhá. B?hem hodiny si poslechnete ukázky špi?kové muziky a zvrhlíci budou odm?n?ni opakovaným záb?rem nahaté Joni Mitchel, která s triem Crosby, Stills & Nash krom nadšení pro nezávislou autorskou hudbu sdílela i ví?ivku, zcela v souladu s ideály hippies.

Na záv?r p?iznávám, že nejsem schopen posoudit, nakolik byli Crosby, Stills & Nash v rouše adamov? pohlední chlapi. Protože nahá žena, to je vždycky krása. Ale nahej chlap, to je vždycky akorát sranda.

(napsáno pro: matabrno.cz)

Gene Krupa – Big Noise From Winnetka.

Gene Krupa je jeden z nejslavn?jších amerických bubeník?. ?asto se uvádí s Buddy Richem, ale já pro m? jsou každý z jiného t?sta. Buddy Rich je skv?lý, zahraje naprosto neuv??itelné v?ci, jenže je to mašina. Gene Krupa je kouzelník, sta?í si poslechnout t?eba Sing, sing, sing, který jsem tady poušt?l nedávno. A nebo t?eba n?co jiného.

Beny Goodman – Sing, sing, sing

Takhle hraje po?ádný bigband.

Dave Brubeck – Take Five

Tohle je naprosto jedine?ná skladba. Na co plýtvat nápady? Sta?í taková jednoduchost a jak to skv?le funguje. Kouzlo tomu taky dává p?ti?tvr?ový rytmus, který nepat?í mezi ?asto používané. Prost? životní kousek, ke kterému se neustále vracel.

Mimochodem jsem si vzpomenul, že 5/4 rytmus použil Vašo Patejdl ve vysokoškolské spartakiádní skladb? 1990. Tu asi neznáte, protože se nakonec nikdy necvi?ila. Báje?né na tom bylo to po?ítání, v?bec to nebylo pro takové motovidla jako jsem já. Zkoušel jsem ji najít, ale tém?? jako by ani neexistovala. Z?stala po ní jen kritika, ale hudebn? to špatný nebylo.